Facebook

Fill out this form to subscribe to news, tips and information about updates.

Read more
Follow us
Facebook    Twitter    LinkedIn

G&R » About G&R » Personvern-erklæring for Gallagher & Robertson  

Personvern-erklæring for Gallagher & Robertson

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Vår kontaktinformasjon finner du helt nederst.

Privatkunder og kontaktpersoner hos distributører, forhandlere, eksisterende og potensielle bedriftskunder

Vi behandler opplysninger om privatkunder, kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle distributører, forhandlere og bedriftskunder for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for privatkunder og kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å gjøre en handel eller inngå en avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Kilde for opplysninger om privatkunder vil være privatkunden selv.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven.

Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver.

Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

Jobbsøkere

Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen.

Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden.

Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Gallagher & Robertson AS (org. nr. 932 361 760). Vår postadresse er Grini Næringspark 3, 1361 Østerås, Norge. Du kan også kontakte oss pr e-post adm@gar.no eller telefon +47 2335 7800.

(c) Copyright 1982-2019 Gallagher & Robertson AS. Webmaster: webmaster@gar.no

URL: http://www.gar.no/om-g-r/personvernerklaering
 
PARTNERS